UK News | Technology | World | Wales

BBC News - Wales:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Chwarter poblogaeth Cymru dros 80 oed wedi'u brechuThu 21st Jan 2021 17:44 GMT

Ffigyrau swyddogol yn dangos bod chwarter y boblogaeth dros 80 oed wedi derbyn eu brechiad cyntaf erbyn hyn.

Covid: Rhestrau aros am driniaethau wyth gwaith yn uwchThu 21st Jan 2021 15:49 GMT

Mae nifer y bobl sy'n aros mwy na naw mis am driniaeth dros wyth gwaith yn uwch nag ar ddechrau 2020 yn ôl ffigyrau newydd.

Lle i enaid gael llonydd: Marc GriffithsThu 21st Jan 2021 13:58 GMT

Y cyflwynydd radio Marc Griffiths sy'n rhannu ei hoff le i gael llonydd

Caerdydd yn diswyddo eu rheolwr Neil HarrisThu 21st Jan 2021 16:02 GMT

Ar ôl i'r Adar Gleision golli chwe gêm yn olynol, mae Neil Harris wedi ei ddiswyddo gan y clwb.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6